மயிலாடுதுறை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன் முற்றுகை போராட்டம்

மயிலாடுதுறை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன் முற்றுகை போராட்டம்

தேனினும் இனிய செய்தியை முதல்வர் அறிவிக்க வேண்டும்

தேனினும் இனிய செய்தியை முதல்வர் அறிவிக்க வேண்டும்

ஜெயலலிதா திட்டப்படி மயிலாடுதுறையை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்

ஜெயலலிதா திட்டப்படி மயிலாடுதுறையை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்

தாமதமுண்டு உருவாக்கப்படுவதே முழு மகிழ்ச்சியை தரும்

தாமதமுண்டு உருவாக்கப்படுவதே முழு மகிழ்ச்சியை தரும்

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் அமைந்தால் அப்பெருமை கோமல் அன்பரசனையே சாரும்

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் அமைந்தால் அப்பெருமை கோமல் அன்பரசனையே சாரும்